Th9
08
2021

Tọa đàm trực tuyến các lãnh đạo ngân hàng: Xây dựng hệ sinh thái ngân hàng số – xu hướng và sáng kiến chiến lược

Với mục đích tạo lập diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cho lãnh đạo các ngân hàng tại Việt Nam và các chuyên gia uy tín trong quá trình phát triển hệ sinh thái ngân hàng số, dưới sự bảo trợ và phối hợp chuyên môn của Ban Kinh tế Trung ương, Hiệp…

Th12
16
2020

Banking Tech Việt Nam và Chương trình Diễn tập thực chiến phòng thủ không gian mạng 2020: Giải pháp quản lý rủi ro ngành ngân hàng

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang thúc đẩy chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế. Ngành tài chính – ngân hàng là một trong những ngành đi đầu trong xu thế tất yếu này. Đặc biệt, dưới những tác động của đại dịch COVID-19, nhu cầu…

Th11
10
2020

Hội thảo và triển lãm về an toàn, an ninh mạng Việt Nam 2020: Bảo đảm an ninh mạng – nhiệm vụ chính trong chuyển đổi kỹ thuật số

“Hiện nay, chuyển dịch hoạt động theo hướng số hoá là xu hướng được nhiều cơ quan nhà nước và các tập đoàn, doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam triển khai nhằm cải thiện và tối ưu hoá hiệu quả vận hành. Tuy vậy, trong bối cảnh các tài nguyên, dữ liệu quan trọng…

.
.