Th11
10
2020

Hội thảo và triển lãm về an toàn, an ninh mạng Việt Nam 2020: Bảo đảm an ninh mạng – nhiệm vụ chính trong chuyển đổi kỹ thuật số

“Hiện nay, chuyển dịch hoạt động theo hướng số hoá là xu hướng được nhiều cơ quan nhà nước và các tập đoàn, doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam triển khai nhằm cải thiện và tối ưu hoá hiệu quả vận hành. Tuy vậy, trong bối cảnh các tài nguyên, dữ liệu quan trọng…

Th10
22
2020

Diễn đàn cấp cao Đô thị thông minh ASEAN 2020 đẩy nhanh tiến trình hiện thực hóa các đô thị thông minh tại Việt Nam

Co-hosted by Vietnam’s Central Economic Commission and Ministry of Construction, ASEAN Smart Cities Summit & Expo 2020 had successfully taken place on October 22-23, 2020 at the National Convention Center, Hanoi, Vietnam with the participation of more than 1500 delegates, 40 speakers, 35 sponsors and exhibitors. The strong urbanization process has posed many great socio-economic…

.
.