Th4
14
2022

TỌA ĐÀM CÁC LÃNH ĐẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: TƯƠNG LAI CỦA HIỆN ĐẠI HÓA – THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TẠI VIỆT NAM

Với mục đích tạo lập diễn đàn để các vị lãnh đạo công nghệ thông tin và các chuyên gia uy tín trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, IEC Group và VMWare phối hợp tổ chức thành công Tọa đàm các lãnh đạo công nghệ thông…

Th3
15
2022

TỌA ĐÀM TRỰC TUYẾN CÁC LÃNH ĐẠO NGÂN HÀNG: TRIỂN VỌNG NGÂN HÀNG SỐ VÀ XU HƯỚNG GẮN KẾT KHÁCH HÀNG ĐA KÊNH TẠI VIỆT NAM

Với mục đích tạo lập diễn đàn cho lãnh đạo các ngân hàng tại Việt Nam được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với các chuyên gia uy tín trong nước và khu vực trong quá trình chuyển đổi số, dưới sự bảo trợ và phối hợp chuyên môn của Hiệp hội ngân hàng Việt…

Th11
19
2021

Industry 4.0 Summit 2021: Chuỗi 10 Hội thảo chuyên đề về các lĩnh vực then chốt trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia

Diễn đàn cấp cao và Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp 4.0 (Industry 4.0 Summit) hàng năm đã thu hút được sự quan tâm và tham dự từ hơn 2.000 đại biểu trong nước và quốc tế, trở thành một trong những diễn đàn thường niên có quy mô lớn nhất về công nghiệp…

Th10
27
2021

Vietnam Security Summit 2021 – Hội thảo & triển lãm quốc tế về An toàn không gian mạng

Hội thảo và Triển lãm quốc tế về An toàn không gian mạng (Vietnam Security Summit) đã khẳng định vị thế là một trong những sự kiện thường niên lớn nhất về an toàn, an ninh mạng tại Việt Nam. Tiếp nối thành công của các năm trước, Vietnam Security Summit 2021 tiếp tục được…

Th9
09
2021

Tọa đàm cấp cao Lãnh đạo Công nghệ thông tin & an toàn thông tin

Với mục đích tạo lập diễn đàn nhằm trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệm ứng phó với các rủi ro, nguy cơ an toàn, an ninh mạng cho các lãnh đạo phụ trách CNTT tại Việt Nam, dưới sự bảo trợ và chỉ đạo chuyên môn của Ban Kinh Tế Trung ương; Trung tâm…

Th9
08
2021

Tọa đàm trực tuyến các lãnh đạo ngân hàng: Xây dựng hệ sinh thái ngân hàng số – xu hướng và sáng kiến chiến lược

Với mục đích tạo lập diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cho lãnh đạo các ngân hàng tại Việt Nam và các chuyên gia uy tín trong quá trình phát triển hệ sinh thái ngân hàng số, dưới sự bảo trợ và phối hợp chuyên môn của Ban Kinh tế Trung ương, Hiệp…