GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, sự thay đổi trong phương thức hoạt động của doanh nghiệp, xu hướng đẩy nhanh số hóa các quy trình kinh doanh, gia tăng sử dụng các thiết bị di động và IoT, và mở rộng điện toán đám mây đang khiến doanh nghiệp phải đối mặt với hàng loạt lỗ hổng về bảo mật. Đồng thời sự phát triển bùng nổ của các dịch vụ, giao dịch trực tuyến và môi trường làm việc từ xa cũng mang đến nhiều mối nguy cơ mới về an toàn, an ninh mạng.
 
Tham gia Tọa đàm cấp cao Lãnh đạo Công nghệ thông tin & An toàn thông tin để lắng nghe thông tin về tình hình an toàn, an ninh mạng hiện nay cũng như các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tăng cường năng lực bảo vệ các hệ thống thông tin dữ liệu quan trọng. Đồng thời để tìm hiểu thêm về các phương thức giám sát, phát hiện và phòng ngừa rủi ro mất an toàn thông tin trong trạng thái “bình thường mới” từ góc nhìn của Viettel Security Center – đơn vị thực hiện nghiên cứu chuyên sâu và phát triển giải pháp An toàn thông tin, đồng thời cung cấp dịch vụ đảm bảo an toàn thông tin mạng cho các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Các chủ đề trao đổi nổi bật của Tọa đàm cấp cao gồm:
 
– Trao đổi kinh nghiệm giữa các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam về đảm bảo an toàn thông tin trong quá trình chuyển đổi số;
– Nâng cao năng lực ứng phó của đội ngũ cán bộ chuyên trách về an toàn hệ thống thông tin dữ liệu trong các tổ chức, doanh nghiệp trước các nguy cơ tấn công mạng ngày càng nhiều;
– Tăng cường sự chủ động, tính đồng bộ trong công tác phối hợp điều phối ứng cứu sự cố an toàn thông tin giữa các tổ chức, doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực của mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia.

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Vui lòng liên lạc để biết thêm thông tin:

My Nguyễn (Ms.)

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

THÔNG TIN

Thời gian: 09:00 – 12:00

Ngày: Thứ năm 09 / 09 / 2021

CHỦ TRÌ TỔ CHỨC