Hội nghị Đô thị Toàn quốc 2022

Hội nghị Đô thị Toàn quốc 2022 khẳng định vị thế là diễn đàn uy tín hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng và quy hoạch đô thị thông minh, bền vững tại Việt Nam. Dưới sự phối hợp của Bộ Xây dựng và Ban Kinh tế Trung ương, sự kiện được tổ chức vào ngày 16/11/2022 theo chuỗi các Hội thảo chuyên đề với các chủ đề: “Nâng cao chất lượng Quy hoạch đô thị hướng đến phát triển bền vững”; “Phát triển hệ thống hạ tầng và chỉnh trang tái thiết đô thị”; “Cơ chế, chính sách quản lý phát triển đô thị”. Đơn vị phối hợp chuyên môn có Hội Quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam, Tổng hội xây dựng, Hiệp hội các đô thị Việt Nam và Diễn đàn đô thị Việt Nam; Các đơn vị phối hợp tổ chức bao gồm Cục Phát triển Đô thị (Bộ Xây dựng), IEC Group và Liên minh Hợp tác Công tư về Đô thị thông minh.

Chuỗi hội thảo hướng tới mục tiêu trở thành diễn đàn giúp các chuyên giả trong và ngoài nước chia sẻ, trao đổi và xác định tầm nhìn, chiến lược dài hạn trong việc phát triển các đô thị, qua đó cung cấp thêm những đề xuất, kiến nghị góp phần vào quá trình xây dựng và quy hoạch các đô thị tại Việt Nam trong tương lai. Sự kiện thu hút hơn 1000 đại biểu cấp cao từ khối Chính phủ, lãnh đạo cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế, các Hội, Hiệp hội, các Viện nghiên cứu, trường đại học cũng như các lãnh đạo địa phương.

Sự kiện bao gồm các hoạt động: Phiên Diễn đàn cấp cao do Đ/c Thủ tướng Chính phủ, Đ/c Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và Đ/c Bộ Trưởng Bộ Xây dựng đồng chủ trì; 3 Phiên Hội thảo chuyên đề do các đồng chí đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng, Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Hội Quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam, Diễn đàn đô thị Việt Nam và lãnh đạo các Cục, Vụ chức năng của Bộ Xây dựng đồng chủ trì; các hội thảo chuyên đề với các chủ đề: (1) Nâng cao chất lượng Quy hoạch đô thị hướng đến phát triển bền vững; (2) Phát triển hệ thống hạ tầng và chỉnh trang tái thiết đô thị; (3) Cơ chế, chính sách quản lý phát triển đô thị.

Tại Phiên Diễn đàn cấp cao, vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của đô thị đã được tập trung phân tích để các cấp, các ngành có nhận thức đúng tầm, hành động phù hợp, hiệu quả theo tinh thần phát triển đô thị là một động lực phát triển, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Hội thảo chuyên đề 1: “Nâng cao chất lượng Quy hoạch đô thị hướng đến phát triển bền vững”, tập trung đi sâu phân tích, đánh giá và thảo luận về các giải pháp chủ yếu cho công tác lập quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững theo quan điểm và tinh thần của Nghị quyết số 06-NQ/TW; đổi mới tư duy, lý luận và phương pháp quy hoạch đô thị; các yêu cầu bảo đảm để quy hoạch đô thị được phê duyệt có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại, lấy con người và chất lượng cuộc sống làm trung tâm; văn hóa và văn minh đô thị làm nền tảng phát triển; kết hợp hài hoà giữa quá trình đô thị hoá, phát triển đô thị với công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại nền kinh tế đô thị, đồng thời với quản lý phát triển xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Trong đó, quy hoạch đô thị và phát triển kết cấu hạ tầng các đô thị phải đi trước một bước, tạo nguồn lực cho phát triển đô thị.

Hội thảo chuyên đề 2: “Phát triển hệ thống hạ tầng và chỉnh trang tái thiết đô thị”, tập trung phân tích, đánh giá, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn của địa phương và giải pháp cải thiện chất lượng hạ tầng đô thị; đầu tư và mở rộng, nâng cấp, cơ sở hạ tầng, dịch vụ cho các khu vực nghèo, phi chính thức, khu vực có điều kiện hạ tầng hạn chế để góp phần giải quyết tình trạng đói nghèo, bất bình đẳng, thúc đẩy hòa nhập đô thị; các dự án, chương trình giao thông công cộng, cây xanh, tái thiết đô thị,… cải tạo môi trường, kiến trúc cảnh quan đô thị cần được thúc đẩy; việc triển khai hạ tầng số tại các đô thị phù hợp để thúc đẩy xây dựng nền tảng phát triển đô thị thông minh, tạo nguồn lực tài chính bền vững trong xây dựng mới, cải tạo hệ thống hạ tầng đô thị hiện có.

Hội thảo chuyên đề 3: “Cơ chế, chính sách quản lý phát triển đô thị”, tập trung tọa đàm về sự phối hợp vào cuộc của các cơ quan chức năng để xây dựng, hoàn thiện chính sách liên quan đến công tác quản lý phát triển đô thị; các cơ chế chính sách mang tính đột phá tạo đòn bẩy để phát triển đô thị bền vững, Luật quản lý và phát triển đô thị và phạm vi điều chỉnh của công tác quản lý phát triển đô thị, các giải pháp về cơ chế chính sách phát huy vị thế, nguồn lực đổi mới, sáng tạo của đô thị Việt Nam. Các yêu cầu đổi mới tạo cơ chế chính sách phát huy tinh thần chủ động sáng tạo của địa phương.

Song song với các Phiên Hội thảo chuyên đề cũng diễn ra hoạt động Triển lãm trưng bày thành tựu phát triển đô thị Việt Nam với sự tham dự của 30+ nhà cung cấp giải pháp hàng đầu trong nước và quốc tế mang tới những công nghệ đột phá và tiên tiến nhất nhằm thúc đẩy quá trình xây dựng và phát triển đô thị tại Việt Nam.


VỀ IEC GROUP:

IEC Group là công ty hàng đầu trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, cung cấp dịch vụ marketing và tư vấn. Trong những năm qua, chúng tôi tự hào đã xây dựng, phát triển và tổ chức thành công nhiều hội thảo và triển lãm uy tín, phục vụ khách hàng doanh nghiệp trong các lĩnh vực và ngành nghề khác nhau, tăng cường kết nối cũng như cập nhật các kiến thức và thông tin mới nhất về tình hình thị trường, kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp. Ngoài ra, tận dụng lợi thế trong việc tổ chức các hội nghị thường niên quy mô lớn, chúng tôi cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện được thiết kế riêng theo yêu cầu của khách hàng với cam kết mang lại kết quả và giá trị tốt nhất. Hơn thế nữa, với chuyên môn và kinh nghiệm lâu năm trong ngành cùng mạng lưới quan hệ sâu rộng với các đối tác là cơ quan chính phủ, hiệp hội, tổ chức quốc tế; IEC Group không ngừng phát triển và mở rộng các dịch vụ marketing & tư vấn, kết nối khu vực công – tư nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tăng cường hợp tác và đầu tư, phát triển kinh doanh tại Việt Nam.


CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN BÁO CHÍ VÀ TRUYỀN THÔNG, VUI LÒNG LIÊN HỆ:

Ms. Quỳnh Bùi

Phụ trách Báo chí & Truyền thông

E: quynh.bui@iecgroup.com.vn

M: (+84) 85 425 3636

.
.